Opname

Bezoek aan de HAP, SEH en/of -opname tijdens de coronacrisis

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerste contact: via de huisarts, telefonisch!

U brengt een bezoek aan de huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH), nadat u contact heeft gehad met uw huisarts. Ook wanneer u denkt besmet te zijn met het coronavirus.
Kom dus niet zomaar langs. Dit om te voorkomen dat u andere mensen besmet of zelf besmet raakt.

Aankomst bij SEH

Om een grote toestroom van coronapatiënten in goede banen te leiden, is er een triagetent geplaatst op de parkeerplaats van de SEH. Uiteraard gelden ook hier de landelijke maatregelen.

Tent spoedeisende tijdens de corona crisis in het Maastricht UMC+

Ingang SEH Maastricht UMC+

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er in de triagetent?

Iedereen die naar de SEH komt wordt hier gecontroleerd. We vragen of u klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts. Ons personeel draagt beschermende kleding, dit zijn maatregelen voor zowel uw als onze veiligheid.

  • Heeft u geen klachten, dan is de verdenking van corona laag en wordt u naar de reguliere Spoedeisende Hulp gebracht.
  • Heeft u bovenstaande klachten en geen verdere ziekenhuiszorg nodig, dan krijgt u een mondkapje om en gaat u zodra dit mag naar huis en blijft u in thuisisolatie. Volg hiervoor de richtlijnen van het RIVM op. U houdt indien nodig telefonisch contact met uw huisarts en/of behandelend arts.
  • Bent u getest en naar huis gestuurd? Ongeveer drie werkdagen na het afnemen van de test ontvangt u telefonisch de uitslag. Thuisisolatie is in deze periode ontzettend belangrijk!
  • Heeft u klachten en is er een verdenking van coronabesmetting én heeft u ziekenhuiszorg nodig? Dan krijgt u een mondkapje om en wordt u getest op het coronavirus. Vervolgens gaat u naar een afdeling die speciaal is ingericht voor mensen met (een verdenking op) het coronavirus.

Aanmeldbalie en CT-scanner SEH Maastricht UMC+

Hoe wordt getest op corona?

Als u last heeft van klachten wordt door middel van een wattenstaafje slijm uit de keel afgenomen. Zo kunnen wij bepalen of het coronavirus aanwezig is. Verder wordt uw temperatuur en zuurstofgehalte gecontroleerd. Ook maken wij in de meeste gevallen een CT-scan om te zien hoe de toestand van uw longen is. Als er een afwijking wordt vastgesteld, onderzoeken wij u verder om vast te stellen of uit te sluiten of er sprake is van een coronabestemming.  Als er geen ziekenhuiszorg nodig is gaat u naar huis. Wel krijgt u uitleg mee hoe thuis af te wachten tot de uitslag bekend is. Is er wel een reden voor ziekenhuisopname dan komt u terecht op een speciale verpleegafdeling.

Beschermende kleding Maastricht UMC+

Speciale verpleegafdeling

Veel coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen komen op een verpleegafdeling terecht die speciaal is ingericht voor coronapatiënten. Bezoek is helaas niet toegestaan. Blijkt uiteindelijk dat u niet besmet bent met het coronavirus, of bent u gedurende 24 uur klachtenvrij, dan wordt u overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling.

Voorzorgsmaatregelen op de specale afdeling:

  • Zorgverleners dragen speciale kleding
  • Patiënten liggen op afstand van elkaar
  • Het gordijn tussen de bedden is gesloten.
  • Bezoek is niet toegestaan op de corona afdelingen

Patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus, worden in het ziekenhuis verpleegd volgens de normale gang van zaken. Zorgpersoneel draagt hier niet persé isolatiekleding, soms wel een mondkapje.  De extra voorzorgsmaatregelen worden uiteraard in acht genomen, zoals onder andere het niet schudden van handen en het hoesten in de ellenboog. Eén bezoeker per dag per patiënt is toegestaan.

Medium Care en Intensive Care

Als u ernstig ziek bent wordt u overgebracht naar de Intensive Care (IC). Op de Medium Care (MC) liggen patiënten die net iets minder ernstig ziek zijn. Op beide afdelingen staat een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en artsen dag en nacht klaar om intensieve zorg te leveren. Ook hier nemen zorgverleners alle voorzorgsmaatregelen in acht om besmetting van het coronavirus te voorkomen. Bezoek is niet toegestaan.

beschermende kleding corona IC Maastricht UMC+

Ontslag naar huis of een andere locatie 

Als er geen ziekenhuisopname meer nodig is, maar u voelt zich door het coronavirus nog niet goed genoeg om naar huis te gaan, dan is het mogelijk dat u wordt overgeplaatst naar bijvoorbeeld een zorghotel.
Mag u naar huis? Dan krijgt u een chirurgisch mondmasker op. Verder geven we u de laatste richtlijnen van het RIVM en brengen we u via de kortste route door het ziekenhuis naar de deur. Uw familie mag buiten op u wachten.

 

Wat vindt u van deze pagina?