Patiëntervaringen

Wat is uw ervaring met onze zorg?

Bent u opgenomen geweest of bezocht u een van onze poliklinieken? Dan ontvangt u binnenkort via uw email adres een vragenlijst van het Maastricht UMC+. In deze vragenlijst vragen wij naar uw ervaringen in ons ziekenhuis.

Uw mening over onze zorg is belangrijk. De uitkomst van de vragenlijsten gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

  • de vragenlijst bestaat uit 15-20 vragen;
  • het kost 5 – 10 minuten om de vragen te beantwoorden;
  • u kunt de vragenlijst openen en invullen op uw gsm, tablet of laptop;
  • het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en anoniem;
  • u kunt aangeven als u niet mee wilt doen.

De resultaten kunt u te zijner tijd lezen op deze website. Hier leest u ook met welke verbeterpunten we aan de slag zijn gegaan.

Wat vindt u van deze pagina?